Biografia duchowa

Mistrza zen i benedyktyna

Książka nie jest typową biografią. Opisuje zmiany
i wewnętrzne przeobrażenia, jakie były udziałem Willigisa, mnicha benedyktyna oraz mistrza zen.
A przede wszystkim człowieka podążającego za pytaniem o sens swojego życia.

Zobacz książkę
Aleksander

Ta książka podobna jest do ostatniego długiego spaceru z Willigisem. Jak każdy z nas, także i on jest żywą sumą wszystkich spotkań, spojrzeń i rozmów tak werbalnych, jak i niewerbalnych. Jeśli kiedyś spotkaliście się z nim, to jesteśmy wszyscy w nim i występujemy pośrednio i bezpośrednio w tej książce.

Alexander Poraj-Żakiej O autorze
Inspirująca lektura

O Willigisie

Mistrz zen i benedyktyn

Willigis, jako mistrz zen i kontemplacji, został ukształtowany zarówno przez chrześcijańsko – zachodnią mistykę, jak również wschodnią, buddyjska praktykę zen. Równocześnie wyszedł poza obydwa wyznania ku temu, co jest sednem i sercem drogi duchowej zarówno w świecie Wschodu, jak i Zachodu.

Poznaj biografie

Recenzje

Książki Willigisa

Życie nigdy się nie kończy

Autor benedyktyn, a zarazem mistrz zen, posiadacz niezwykle szerokiego widnokręgu umysłowego, rozważa fundamentalne kwestie ludzkiej egzystencji:
Czy poza tym, co widzialne i przemijające istnieje coś trwałego, wiecznego?
Czy możliwe jest nowe rozumienie choroby, starości i śmierci, zmartwychwstania i ponownych narodzin?

Zobacz książkę

Rozmowy o codzienności

Główną intencją książki jest ukazanie czytelnikowi, że duchowość nie jest niczym nadzwyczajnym, zarezerwowanym dla garstki mnichów, lecz jest prostym, dostępnym dla każdego zaangażowanym życiem z pasją. Obaj mistrzowie opowiadają o swoim życiu, drogach, którymi podążali, pasjach, poszukiwaniach. Z różnych perspektyw opisują jedność codziennego życia i zen.

Zobacz książkę

Fala jest morzem

Książkach o wspólnych korzeniach wszystkich religii i o wspólnym celu wszelkich religijnych praktyk, jakim jest przekroczenie dualizmu i odkrycie zasady jedności.

Zobacz książkę

Fitness, wallnes a duchowość

Wszystkie drogi duchowe zaczynają się od ciała. Boga i sakrum można doświadczyć wszędzie. Również wellness i fitness mogą być autentycznymi drogami do doświadczenia harmonii ciała i duszy. Do głębokiej religijnej mądrości i duchowego piękna można dojść także w świeckich miejscach…

Zobacz książkę

Tajemnica po tamtej stronie

O. Anselm Grün i mistrz zen o. Willigis Jäger – benedyktyni, dwaj spośród najbardziej znanych duchowych autorów krajów niemieckojęzycznych, decydują się na publiczną, szczerą rozmowę o najważniejszych sprawach wiary. Niniejsza książka znajdzie z pewnością czytelników i czytelniczki. Otwarta rozmowa obydwu duchowych przewodników dostarcza odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące życia i wiary, ubogaca i skłania do dalszych osobistych pytań.

 

 

Zobacz książkę

O miłości

Ta książka nie jest jeszcze jedną rozprawą o miłości osobistej ani poradnikiem, jak praktykować miłość. Próbuje raczej umożliwić doświadczenie takiej płaszczyzny więzi, która przekracza „ja kocham ciebie”, „ty kochasz mnie”. Jest to płaszczyzna jedności ze wszystkim i z każdym. Przekracza ona antropocentryczne widzenie świata i nasz
ego-centryzm. W centrum uwagi umieszcza ostateczną rzeczywistość oraz odwołuje się do podstaw naszego bytu.

Zobacz książkę

Modlitwa kontemplacyjna

Książka „Modlitwa kontemplacyjna” jest jedną z najbardziej cenionych książek Autora. Wielką zaletą książki jest odkrycie na nowo i udostępnienie źródeł zachodniochrześcijańskiej mistyki. Przez lata Willigis Jäger pogłębiał swoje osobiste doświadczenie kontemplacyjne i rozwijał umiejętności nauczania kontemplacji, co uwieńczone zostało założeniem własnej szkoły kontemplacji pod nazwą „Obłok niewiedzy”

Zobacz książkę

Stulecie Willigisa

Przed Wami książka wyjątkowa – napisana zaraz po śmierci Willigisa Jägera przez jednego z jego uczniów, współpracowników, ale przede wszystkim przez przyjaciela – Alexandra Poraj-Żakieja, mistrza zen i następcę Willigisa w linii zen Pusta Chmura. To niezwykła biografia – zaskakująca i wzruszająca, także dla tych, którzy znali jej bohatera osobiście, czyli Willigisa, jak i znają autora, Alexandra.

Zobacz książkę